close
There are no translations available.

Kalendář

Katedra pedagogiky a psychologie

There are no translations available.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádají dne 17. října 2016 mezinárodní vědeckou konferenci Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání s podtitulem Od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům – humanistům v dramatických událostech 20. století. Konference se uskuteční v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Konference je součástí zahraničních aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na konferenci budou pozváni odborní přednášející zabývající se dílem Komenského a jeho myšlenkami všenápravnými a svědci dob a událostí vymykajících se lidskosti, kteří zůstali věrni myšlenkám humanity.

První blok konference bude sestaven z příspěvků zabývajících se humanitou z teoretického hlediska. Cílem bude představit ukotvení pojmu v našich i evropských duchovních dějinách, a to chronologicky od antiky po současnost. Zvláštní místo bude vyhrazeno pojmu humanity v díle J. A. Komenského. Teoretické příspěvky budou doplněny profilem vybraných pedagogických osobností, které projevily svůj humanismus na konkrétních vychovatelských činech.

Druhý blok konference bude zaměřen na pamětníky a konkrétní svědectví humanity. Se vzpomínkami na výjimečné projevy lidskosti v době, která často lidskost postrádala, vystoupí jak svědci hrůzných událostí druhé světové války, tak svědci událostí pozdější. V případě, že pamětníci nebudou moci vystoupit osobně, nebo se jedná o pozoruhodné svědectví již zesnulých pamětníků, budou jejich svědectví reprodukována ve snaze o zachování maximální autenticity na základě deníkových či vzpomínkových textů.

Bližší informace naleznete na webu konference.

The Department of Pedagogy and Psychology teaches pedagogy and psychology to students of the Faculty of Sciences, Humanities and Education and participate on study programmes of other faculties of the Technical University of Liberec. It also runs two of its own Bachelor’s study programmes:

- the Pedagogy-Psychology Qualification, for students of technical faculties, and

- Leisure Time Pedagogy.

The members of the department are involved in research in several fields including pedagogy of communication, history of pedagogy, pedagogical psychology, European dimension in education, family constellations, multicultural education and environmental education.

Contact

  • Mail address: Technical University of Liberec, Faculty of Sciences, Humanities and Education, Department of Pedagogy and Psychology, Voroněžská 1329/13, 460 01, Liberec 1
  • Seat: Building K, tř. 1. máje 870/14, Liberec 3, 460 03
    • First floor: the department of psychology, primary, lower and upper secondary school level
    • Second floor: the head of the department (doc. Kasper), secretary’s office

For more information contact the department secretary (Adriana Konečná, 48 535 44 31, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) or see our web sites.